Regulamin dodawania profilu na stronie

Serwis internetowy www.sexspotkania.biz nazywany dalej serwisem jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich. 
Serwis umożliwia gościom oraz zarejestrowanym użytkownikom prezentację i przeglądanie swoich anonsów, nie jest jednak stroną ani pośrednikiem. 
Treść publikowanych ogłoszeń ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być tratowana, jako oferta handlowa. 
Przeglądanie zawartości serwisu jest bezpłatne. 
Regulamin SMS CZAT dostępny jest na stronie:http://xreg.pl

Nie akceptujemy ogłoszeń prostytutek tylko kobiety chętne na bezinteresowne spotkania!


Użytkownicy:


Goście mogą dokonać rejestracji w serwisie i tym samym założyć własne konto użytkownika. 
Zarejestrowany użytkownik ma dostęp do niektórych zasobów i funkcjonalności serwisu niedostępnych dla niezarejestrowanych odwiedzających ( dodawanie ogłoszeń, lista wybranych anonsów itd.) 

Zakres dostępu może zostać w każdej chwili zmieniony przez administratora.

W trakcie rejestracji nie są zbierane żadne dane osobowe podlegające kontroli prawnej.
Dokonując rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych przez redakcję, administratorów lub właścicieli serwisu. 
Konto zarejestrowanego użytkownika, który łamie regulamin lub na którym nie jest dokonane prawidłowe logowanie /aktywacja może zostać skasowane bez uprzedzenia. 


Obowiązki i prawa:

Serwis dokłada wszelkich starań, aby publikować zweryfikowane ogłoszenia, ale z racji takiej, że nie jest możliwe pełne zweryfikowanie wszystkich danych, nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich rzetelność a także za: 
- Treść ogłoszeń, komentarzy, oraz wszelkich nieautoryzowanych przez redakcję tekstów publikowanych przez użytkowników serwisu na jago łamach. 
- Ewentualne umieszczenie zdjęć lub innych materiałów przez użytkowników serwisu z pogwałceniem praw autorskich lub bez zgody ich właścicieli. 
- Ograniczenia w funkcjonowaniu, tymczasowe lub stałe wstrzymanie działania serwisu wynikające z problemów technicznych. 


Redakcja i administratorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do:

- Odmowy publikacji ogłoszeń, anonsów i wszelkich innych treści publikowanych przez użytkowników, jeżeli zachodzi podejrzenie, że są one niezgodne z regulaminem, obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego.Usuwania w/w z tych samych powodów.


- Zaprzestania świadczenia usług, dodania nowych lub zmiany ich charakteru bądź funkcjonalności.


- Wprowadzenia dodatkowych wymogów dla spełnienia warunków korzystania z określonej części zasobów serwisu.


- Zablokowania lub usunięcia kont użytkowników nierespektujących postanowień regulaminu serwisu.

Administrator serwisu dołoży wszelkich starań, aby dane zarejestrowanych użytkowników były należycie zabezpieczone.
Nie daje jednak 100% gwarancji ich ochrony przed utratą w wyniku awarii technicznej lub próby kradzieży. 


Zabrania się: 

- Kopiowania jakiejkolwiek części lub zawartości serwisu bez pisemnej zgody administratora. 
- Rozpowszechniania za pośrednictwem serwisu, w jakiejkolwiek formie, treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. 

- Jakiegokolwiek innego działania na szkodę serwisu lub jego użytkowników. 
- Używania serwisu do wspomagania działalności niezgodnej z prawem. 


Dodawanie i publikacja ogłoszeń:

Serwis umożliwia dodawanie ogłoszeń towarzyskich wyłącznie osobom pełnoletnim.
Ogłoszenia wyświetlane są losowo tak, że każdy przeglądający ogłoszenia, widzi je w innej kolejności.

W ogłoszeniu jednej osoby na zdjęciach może być tylko jedna osoba, w innym przypadku zapraszamy do dodania ogłoszenia, jako duet, para lub escort service czy klub.

W ogłoszeniu może znajdować się maksymalnie 2 albumy po 5 zdjęć.
Do ogłoszeń należy dodać, co najmniej 1 zdjęcie. Ogłoszenia bez zdjęcia nie będą akceptowane.

W anonsach płatnych zdjęcia podlegają obróbce i zakryciu twarzy.


Wszystkie zdjęcia kobiet w anonsach towarzyskich ukazują się zawsze z zakrytą twarzą.
Publikacja zdjęć kobiety z odkrytą twarzą jest możliwa tylko po osobistej weryfikacji i podpisaniu oświadczenia, że dana osoba będąca na zdjęciach zgadza się na publikację swoich zdjęć w serwisie towarzyskim sexspotkania.biz lub portalu siostrzanym.

W anonsach bezpłatnych mężczyzn zdjęcia ukazują się bez jakiejkolwiek obróbki czy zakrywania twarzy.


Użytkownik serwisu bierze całkowitą odpowiedzialność za treść, zdjęcia i wszystkie informacje zawarte w ogłoszeniu. 
Na wyraźną prośbę dodającego, jego ogłoszenie może zostać usunięte z serwisu przez administratorów przed upływem terminu płatności.


Dodając ogłoszenie, użytkownik oświadcza, że:

- Informacje zawarte w treści są prawdziwe. 
- Dane kontaktowe oraz zdjęcia dotyczą wyłącznie autora ogłoszenia lub osoby, za której zgodą i w imieniu, której ogłoszenie jest zamieszczane.
- Treść i dane zawarte w ogłoszeniu w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich. Zamieszczający ogłoszenie wyraża zgodę na: 

- Upowszechnienie jego treści, zdjęć i danych kontaktowych poprzez publikację na łamach serwisu internetowego i portali siostrzanych
- Wykorzystanie przez redakcję, administratorów lub właścicieli serwisu treści, zdjęć i danych kontaktowych do celów komercyjnych.

- Umieszczenie adresu lub logo serwisu na opublikowanych zdjęciach w ogłoszeniu.
- Korektę treści lub usunięcie części ogłoszenia przez administratora lub moderatora w celu poprawy lub usunięcia błędów związanych z zasadami pisowni i publikacji treści w Internecie.

- Korektę treści lub usunięcie części ogłoszenia przez administratora lub moderatora w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu serwisu. 


Zabrania się:

- Wypełniania pól formularza wielkimi literami. 
- Podawania informacji świadomie wprowadzających w błąd.
- Reklamowania produktów, usług, firm, bez uprzedniej zgody administratora.

W przypadku stwierdzenia przypadku niezastosowania się do regulaminu serwisu administrator może: 
- Skorygować treść ogłoszenia, tak, aby pozostawała w zgodzie z regulaminem.
- Odmówić publikacji ogłoszenia.
- Usunąć ogłoszenie naruszające regulamin. 
- Zablokować konto oraz numer IP użytkownika w sytuacji ponawiających się przypadków łamania regulaminu. 

Przypadki łamania prawa, podszywania się pod inne osoby lub działania na szkodę portalu lub innych osób będą zgłaszane organom ścigania, a wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi. Dotyczy to wszystkich ogłoszeń, w których udowodniono posługiwanie się zdjęciami innej osoby.

Ogłoszenie po upłynięciu terminu płatności zostaje przeniesione do archiwum. 
Ogłoszenie będące w archiwum nie jest widoczne na stronach serwisu.


Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia bez podania przyczyny.
W takim przypadku opłata wniesiona z tytułu publikacji zostanie zwrócona (chyba, że został złamany regulamin - wtedy opłaty przepadają na pokrycie kosztów administracyjnych)


Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia zgłoszonego w sposób rażąco niedbały: z wyjątkowo ubogą treścią, sprzecznymi informacjami lub opatrzonego wyjątkowo niskiej jakości zdjęciami.

 

Ważne informacje odnośnie zdjęć weryfikacyjnych


Nasi użytkownicy coraz częściej skarżą się na fałszywe zdjęcia w anonsach.

- Co możesz zrobić, aby twoje zdjęcia nie były uważane za fałszywe?

Jedynym sposobem na uwiarygodnienie zdjęć lub potwierdzenie autentyczności jest załączenie do albumu zdjęcia weryfikacyjnego.


- Co to jest zdjęcie weryfikacyjne?

Jest to zdjęcie, które definitywnie pokazuje, że osoba na zdjęciach zrobiła te zdjęcia do ogłoszenia na nasz serwis, a nie dla jakiegoś magazynu w Rosji lub USA.


- Jak ma takie zdjęcie weryfikacyjne wyglądać?

Akceptujemy tylko zdjęcia weryfikacyjne, które:
- były robione w tej samej bieliźnie i w tym samym pomieszczeniu, co reszta zdjęć sesji z anonsu, (jeżeli w anonsie jest kilka sesji to, aby otrzymać weryfikację zdjęć powinno być załączone po jednym zdjęciu weryfikacyjnym do każdej sesji)
Aby otrzymać znaczek – Zdjęcia zweryfikowane - zdjęcia niezweryfikowane nie mogą być pomieszane ze zdjęciami zweryfikowanymi. Takie ogłoszenie można zamieścić, ale już bez znaczka.
- na zdjęciu weryfikacyjnym musi być osoba z sesji zdjęciowej trzymającą kartkę papieru (dużego rozmiaru około A4) na której napisano ręcznie wyraźnie: sexspotkania.biz . Twarz nie musi być na zdjęciu widoczna o ile wyraźnie widać sylwetkę osoby i że zdjęcie jest częścią danej sesji.

Zdjęcia weryfikacyjne będą zamieszczane w anonsach w prominentnym miejscu, aby każda osoba oglądająca dany anons od razu mogła zobaczyć, że w danym anonsie zdjęcia są autentyczne i zweryfikowane. 

Jakich zdjęć weryfikacyjnych NIE akceptujemy?


- Nie jest zdjęciem weryfikacyjnym zdjęcie (z twarzą lub bez twarzy) zrobione w innym miejscy LUB w innym ubraniu

- Nie jest zdjęciem weryfikacyjnym zdjęcie ręki z kartką papieru z napisem sexspotkania.biz

- Nie można zweryfikować autentyczności zdjęć przyjeżdżając osobiście do biura

Zdjęcia weryfikacyjne na obecną chwile nie są wymagane, ale ogłoszeniodawca nie otrzyma wtedy znaku, że ogłoszenie jest zweryfikowane.

W sytuacjach, gdy zachodzi duże prawdopodobieństwo, że zdjęcia są kradzione z Internetu to wymagamy nadesłania zdjęcia weryfikacyjnego z danej sesji zdjęciowej. Jeżeli ogłoszeniodawca nie jest w stanie lub nie chce dosłać zdjęcia weryfikacyjnego które odpowiada powyższym zasadom to dane zdjęcia nie mogą być zamieszczone w portalu sexspotkania.biz
Postanowienia końcowe.

Redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w w/w regulaminie. 
Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.